Uncategorized

Šuma caruje snaga dobro dođe!

Na mestu gde se danas nalazi Vlasinsko jezero u prošlosti se nalazila tresava, poznata kao Vlasinsko blato, sa ševarom, trskom i samo mestimičnim vodenim površinama, iz koje je izvirala reka Vlasina.

Vlasinsko jezero oivičava zatalasana visoravan u vidu ćilima išaranog livadama, pašnjacima i šumama koje kriju raznovrstan biljni i životinjski svet, dok jezero nadvisuju planinski masivi, na čijim padinama je grupisano šezdesetak vlasinskih naselja između kojih teku bistri potoci i rečice sa šumovitim klisurama. Od planina koje okružuju jezero posebno se izdvajaju Čemernik, Plana i Vardenik.

Prirodne lepote i retkosti ovog područja koje čine: planine, klisure, vodopadi, izvori, reke, flora, fauna kao i blagonakloni uticaj klime i tišina prirode učinili su da ovi predeli budu naša riznica snažnih šumskih bobica i pečuraka koje vam predajemo u teglicama Prirodno1.